Teated Kool Uudised   Ajalugu   Õpetajad   Sisseastujale Põhimäärus   Koolivaheajad   Õppetasud   Tööplaan   Õppekavad Toimingupiirang
 
 

 

TÖÖPLAAN

12.-18. aprill Rahvusvaheline konkurss keelpillidele Horvaatias
K 17. aprill 16.15 Üldklaveri õppekontsert saal
T-K 23.-24. aprill EML, EMU koolitus
Tallinn
N 25. aprill         9.00 Lasteaed muusikakooli külastamas
L 4. mai 13.00 Tartu regiooni muusikakoolide 10. aastapäeva kontsert Tartu
K 8. mai 9.30 IV klassi üleminekueksam SOLFEDŽOS (põhiosakond) klass nr. 6
11.30 IV klassi üleminekueksam SOLFEDŽOS (üldosakond) klass nr. 6
N 9. mai 9.30 VII klassi lõpueksam SOLFEDŽOS (põhiosakond) klass nr. 6
11.30 VII klassi lõpueksam SOLFEDŽOS (üldosakond) klass nr. 6
T 14. mai 15.00 IV klassi üleminekueksam, VII klassi lõpueksam ERIALAS saal
N 16. mai 14.45 KLAVER õppekontsert (õp. Ilme õpilased) saal
15.30 PUHKPILLID (klarnet, saksofon, trompet) õppekontsert saal
T 21. mai 15.00 LÖÖKPILLID õppekontsert saal
15.30 KLAVER (õp. Maria õpilased), VIIUL õppekontsert
saal
T 21. mai 18.00 LÕPUAKTUS saal
N 23. mai 16.00 AKORDION, LAUL õppekontsert saal
L 25. mai 18.00 Järvamaa laulu- ja tantsupidu Türi laululava
P 26. mai II Rakvere akordionipäev TIRI JA TÕMBA! Rakvere
E 27. mai 15.30 KITARR õppekontsert saal
T
28. mai 15.00-17.00 UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT klass nr. 6
T 28. mai 17.30 Õppenõukogu
N 30. mai 16.00-18.30 UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT klass nr. 6
T 4. juuni 17.00 KEVADKONTSERT
E-T 10.-11. juuni EML üldkogu